home   projects   publications   about   contact

buro witsenburg
woonwijk spijkenisse

 

Naast een boomgaardpark en een waterrietpark (zie onder parken) zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de resterende openbare ruimte. Voor de straten, erfjes en voor de buitenranden van de wijk zijn zo groen mogelijke profielen ontworpen om aan de dichtbezette villawijk met de naam Landgoed recht te doen: door de verharde wegen zo smal mogelijk te houden, door middel van grasplaten in plaats vanverharde parkeervakken, en door elk woonstraatje één of tweezijdig met bomen (knotwilgen) te beplanten. Als erfafscheiding aan de straatzijde van de huizen zijn om die reden ook hagen geplant. Met een tuinenfolder worden de bewoners daarnaast gestimuleerd hun tuinen zo groen mogelijk te houden. Kenmerkend voor het plan zijn voorts de witte bruggen, zowel voor het autoverkeer als voor de voet-/fietsbruggen. De laatste zijn net even schuin ten opzichte van de rijrichting gelegd.

opdrachtgever: gemeente Spijkenisse / Hoenders Dekkers Zinsmeister Architecten te Delft