home   projects   publications   about   contact

buro witsenburg
visie op de openbare ruimte overtoomseveld-noord

Visie op de onbebouwde ruimte van Overtoomseveld Noord'; een van de drie Voorbeeldstudies ten behoeve van de te vernieuwen Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Strategisch plan voor de openbare ruimte in de vorm van ontwerpprincipes. Strekking: tracht bij de transformatie van tuinstad naar park- stad (verdichting en vernieuwing) het parkachtige op een stedelijke manier tot uitdrukking te laten komen door zachter ogende materialen en kleuren aan te wenden in zowel het horizontale als verticale vlak (gevels en maaiveld). Verdichting is mogelijk mits er wordt 'onthard'. Met andere woorden meer houtbouw of houten onderdelen toepassen, meer 'kassenbouw' en glazen trappenhuizen (ruimte suggereren, zichtlijnen niet breken), toepassing van parkverharding voor trottoirs en parkeerplaatsen en overige halfverhardingssoorten als grind en grasplaten. Wintergroene beplanting opvoeren maar ook bomen met lichtreflecterende bast zoals berk aanplanten. Essentieel: geen verspringende rooilijnen introduceren om lange zichtlijnen te behouden. Kleurenschema vaststellen op basis van warme, lichte kleuren ter behoud van lichtreflectie. Download hier het gehele rapport (pdf, 2,1 Mb).

opdrachtgever: stadsdeel Slotervaart Overtoomseveld