home   projects   publications   about   contact

buro witsenburg
ontwerpvoorstel ijsselplein amsterdam

Een van de twee varianten voor plein in Berlage-buurt. Mededinging naar definitieve opdracht. Met een loodrecht assenkruis van dubbele, roodbladige bomenrijen worden vier kwadranten verkregen waarin alle gewenste bestemmingen kunnen worden ondergebracht. Materiaal- en beplantingskleuren worden beperkt tot de basiskleuren zandgeel en roodbruin, afgeleid van de baksteenkleuren van de omringende bebouwing. Download hier het gehele rapport.

opdrachtgever: stadsdeel Zuideramstel Amsterdam