home   projects   publications   about   contact

buro witsenburg
museumplein amsterdam


'Studie naar de ruimtelijke gevolgen van een tramtracé dooor het Museumkwartier' in samenwerking met architecte M.L. Spronck. Op basis van deze studie werd een parkeergarage onder het plein politiek bespreekbaar. Links een van de nader uitgewerkte ontwerpen die aan de studie ten grondslag lagen.

opdrachtgever: gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam